TEKLİFİSTE

Koronavirüs Yüzünden Geçilen Uzaktan Eğitim Sistemi Nedir?

Koronavirüs Yüzünden Geçilen Uzaktan Eğitim Sistemi Nedir?
1115    24 Mart 2020    Görkem Sönmez

Eskişehir web tasarım ve İstanbul web tasarım firması olarak araştırdığımızda, bu sıralar adını sıkça duyduğumuz uzaktan eğitim bilindiği gibi öğreten ile öğrenenin fiziksel olarak bir arada bulunmadığı ve öğretim sürecinin çeşitli yöntemlerle gerçekleştirildiği bir eğitim modeli. Her iki tarafın da uygunluğuna göre değişkenlik göstermekle beraber günümüzde internet üzerinden yürütülen uzaktan eğitim süreci, eski zamanlarda mektupla ve sonrasında radyolarla da yürütülmüş.



Eskişehir web tasarım ve İstanbul web tasarım firması olarak araştırmalarımızın sonucunda dünyada ve ülkemizde maalesef yaygınlaşmaya devam eden COVID-19 ya da bilinen tabiriyle Koronavirüs hastalığı insanları uzaktan eğitime yöneltti. Kimsenin dışarıya dahi çıkamadığı bu günlerde eğitim de doğal olarak sekteye uğrayan sektörlerden oldu ve karar alıcı merciler bunun çözümünü uzaktan eğitimde buldu. Yazının başında da belirttiğimiz gibi uzaktan eğitim, eğitim camiasına yabancı bir kelime değil. Hatta ülkemizde de uzaktan eğitim alanında 1990’lı yıllardan itibaren Anadolu Üniversitesi öncülüğünde birçok çalışma yürütülmüş. 2000’li yılların başına geldiğimizde ise herkes hatırlayacaktır; çeşitli dershanelerin CD’leri, İngilizce öğrenme setleri gibi birçok kitap ve CD evlerimize girmiş lakin 1-2 gün sonra evlerimizin raflarında yerini sağlamlaştırmıştı. Pazartesi gününden itibaren de yayın hayatına giren EBA TV ile ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde uzaktan eğitim bu kadar yaygın bir şekilde tekrar evlerimize girmiş oldu. Girer girmez de tartışmalara konu oldu lakin asıl tartışılması gereken konu öğrenenlerin sistemden ne kadar faydalanabileceği, süreçteki devamlılığın kontrolünün nasıl sağlanacağı, üretilen içeriklerin kalitesi ve nasıl zenginleştirilebileceği olmalı. Bunlar aynı zamanda uzaktan eğitimin yıllardır eğitimde sektöründe sağlam bir yer edinememiş olmasının da en büyük sebepleri. Günümüzde web 2.0 araçlarının da gelişmesiyle eğitim ortamlarına ve içeriklerine çeşitli etkileşimler (oyunlaştırma, kullanıcı yönlendirmesine göre hareket etme, sertifika verme vb.) eklenerek öğrenenin hevesli bir şekilde öğrenme ortamında kalma süresi arttırılmaya çalışıyor. Şimdilerde hayatımıza giren uzaktan eğitim ve EBA sisteminde özellikle öğretmenlerin ve içerik üreticilerin bu tarz web 2.0 araçlarını öğretim süreçlerine dahil ederek derslerini zenginleştirmeleri ile birçok problemin önüne geçilebilir. Yapılan araştırmaların çoğu da eğitimdeki etkileşimi arttırmanın, birden fazla duyuya hitap etmenin eğitimin kalitesini arttırdığını göstermekte.




Günün sonunda, uzaktan eğitim devamlılık, öğrenen sorumluluğu, kalite, erişim sıkıntıları vb. problemler ile hala tartışmalara açık olan bir konu. Ülkemizde de uzaktan eğitim, COVID-19 (Koronavirüs) salgını bittikten sonra terkedilecek ve yerini tekrar klasik eğitime verecektir. Bundan dolayı her konuda olduğu gibi uzaktan eğitimin de iyi yönlerinin alınarak normal eğitim öğretim sürecine entegre edilmesi herkes için en yararlısı olacaktır. Önemli olan çerçeveyi belirleyip hedefe odaklanmak ve kaliteyi arttırmak, gerisi kolay.

Cüneyt M. Elbastı